Ana içeriğe atla

Öğretim Elemanı Gelişim Semineri: Bilimsel Yayın Pratiklerinde Fırsatlar ve Tehditler

Tarih: 

Konum:  Ahmet Ersan Konferans Salonu

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

21.03.2024 tarihinde 14.00-16.00 saatleri aralığında Ahmet Ersan Konferans salonunda “Bilimsel Yayın Pratiklerinde Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı panel gerçekleştirilecektir.

İlgili panel Prof. Dr. Gülser Köksal’ın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Güleda Doğan ve Doç. Dr. Zehra Taşkın sunumlarıyla yer alacaktır.

Panel Konuları

 • Araştırma değerlendirme
 • Açık erişim yayıncılık
 • Yağmacı yayıncılık
 • Bilimsel iletişim
 • Açık erişim yayıncılık kapsamında Türkiye ve dünyadaki durum özeti
 • Elmas açık erişim
 • Yağmacı dergiler ve yağmacı konferanslar bunların ortaya çıkışında araştırma değerlendirme pratiklerinin etkisi
 • Doğru ve etkili bilimsel iletişimin yağmacı yayıncılığa dâhil olmayı nasıl etkiler

Saygılarımızla

---------------------------

Dear Faculty Members,

On 21.03.2024 between 14.00-16.00, a panel titled "Opportunities and Threats in Scientific Publication Practices" will be held in Ahmet Ersan Conference Hall.

The panel will be moderated by Prof. Dr. Gülser Köksal with the presentations of Assoc. Prof. Dr. Güleda Doğan and Assoc. Prof. Dr. Zehra Taşkın.

Panel Topics

 • Research evaluation
 • Open access publishing
 • Predatory publishing
 • Scientific communication
 • Summary of the situation in Turkey and the world within the scope of open access publishing
 • Diamond open access
 • Predatory journals and predatory conferences and the impact of research evaluation practices on their emergence
 • How accurate and effective scientific communication affects involvement in predatory publishing

Best Regards