Ana içeriğe atla

Ders Gözlemi

Öğretim elemanlarımızın sınıf içi uygulamalarını geliştirmelerini amaçlayan ders gözlemi güven ve gizlilik ortamı içerisinde yürütülen ve kanıta dayalı geri bildirim sunan bir mesleki gelişim uygulamasıdır. Ders gözlemi aşağıda listelenen aşamalardan oluşur;

  1. Gözlem Öncesi Görüşme: Öğretme-Öğrenme Merkezi uzmanı ile dersi veren öğretim elemanının bir araya geldiği bu görüşmenin amacı, gözlemlenecek dersin içeriği, amaçları, öğrenci profili, oturma düzeni, derste gerçekleşmesi planlanan etkinlikler, öğretim elemanının geliştirmeyi hedeflediği noktalar ve gözlemcinin rolü vb. konularda bilgi edinmektir.
  2. Ders Gözlemi: Belirlenen gün ve saatte Öğretme-Öğrenme Merkezi uzmanı sınıfta ilgili dersi gözlemlemek üzere hazır bulunur. Gözlem süresince sınıf içi etkinlikler, öğrenci davranışları, öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi, kullanılan öğretim yöntemi vb. konularda notlar alır. 
  3. Ders gözleminde kullanılan Gözlem Formuna ulaşmak için tıklayınız.
  4. Gözlem Sonrası Görüşme: Ders gözlemini takip eden en geç 3 gün içerisinde Öğretme-Öğrenme Merkezi uzmanı ve öğretim elemanı bir araya gelerek dersle ilgili öne çıkan konuları değerlendirir. Gözlem süresince toplanan veriler ve öğretim elemanının dersle ilgili görüşleri ışığında derste iyi giden ve gelişime açık noktalar tartışılır.
  5. Gözlem Raporu (İsteğe Bağlı):  Öğretim elemanının talep etmesi durumunda ders gözlemine ilişkin rapor öğretim elemanı ile paylaşılır. Raporda ders gözlemi esnasında tutulan notlar ve dersin güçlü ve gelişime açık yönlerine ilişkin uzman değerlendirmeleri yer alır. 

Ders gözlemi taleplerinizi bu bağlantıdan erişeceğiniz formu doldurarak iletebilirsiniz. Ders Gözlemi Talep Formunu gözlem uygulamasının yapılmasını istediğiniz tarihten iki hafta önce doldurmuş olmanız gerekmektedir.