Ana içeriğe atla

Faaliyet Alanlarımız

Öğretme-Öğrenme Merkezi, TEDÜ’nün ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğretim ve öğrenmenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini; öğretenin desteklenmesi, öğrenenin desteklenmesi, ölçme-değerlendirme, kaynak geliştirme ve yayın faaliyetleri olmak üzere dört ana başlık altında yürütür.

 

Merkezimiz, öğretim becerilerini geliştirmek isteyen öğretim elemanlarına destek olmak amacıyla;

 • Üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için uyum programı düzenler.
 • Üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanları için mentörlük programını yürütür.
 • Üniversitede görev yapan tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için öğrencilerle iletişim, ölçme-değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, yenilikçi öğretim uygulamaları vb. konularda seminerler düzenler.
 • İyi öğretim örneklerinin paylaşılması, öğretim ile ilgili güncel konuların tartışılması amacıyla farklı alanlardan öğretim elemanlarını bir araya getiren öğrenme toplulukları oluşturur
 • Öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti sunar.

 

Merkezimiz, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla;

 • Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için TEDÜ101 Üniversite Yaşamına Giriş dersini yürütür.
 • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu desteklemek amacıyla öğrenci mentörlük programını yürütür.
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimler verir; bireysel danışmanlık desteği sunar; akran destekli ders çalışma programını yürütür.
 • TEDÜ400 Öğrenci Gelişim Seminerleri dersi kapsamında öğrencilerin akademik, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek seminerler düzenler.

 

Merkezimiz, TEDÜ’de gerçekleştirilen ölçme-değerlendirme ve müfredat geliştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla;

 • TEDÜ’de öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen anketlerin geliştirilmesi, uygulanması ve anket sonuçları doğrultusunda gerek görülen düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek olur.
 • Öğretim performansını değerlendirmek için ölçme araçları geliştirir.
 • Ortak müfredat ve ek dal programları çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur.
 • Müfredat çalışmalarında ilgili akademik birimlere destek olur.

 

Merkezimiz, kendi alanıyla ilgili araştırma - yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme ve kendi faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla;

 • Öğrenme ve öğretim konusunda araştırma, rapor ve yayın üretir.
 • Öğretim elemanlarına alanlarına özgü öğretimin geliştirilmesi konusunda uygulama, yayın ve araştırma yapmaları konularında danışmanlık hizmeti verir.
 • Etkili öğretim yöntem ve teknikleri ve yenilikçi öğretim uygulamalarına ilişkin kaynak dokümanlar ve videolar geliştirir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini etkileyen etmenlerle ilgili araştırma yapar.
 • Her akademik yılın sonunda Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirir; yıllık faaliyet raporu düzenler, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlar ve Rektörlüğe sunar.
 • Araştırma sonuçlarını yöneticiler ve öğretim elemanları ile paylaşarak öğretimin geliştirilmesine yönelik uygulamaların tasarlanmasına destek olur.
 • Araştırma bulgularını bilimsel toplantılarda paylaşır; bilimsel yayın üretir.
 • Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenler.