Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Öğretme-Öğrenme Merkezi, TED Üniversitesinde öğrenen merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımının yaygınlaşmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, merkezimiz öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, araştırma temelli ve yenilikçi program, uygulama ve yaklaşımlarının kullanılmasına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Merkezimiz; 

  • TEDÜ’de tam ve yarı zamanlı görev yapan öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen faaliyetleri planlar, uygular, izler ve değerlendirir.
  • TEDÜ’de göreve yeni başlayan öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için uyum programı düzenler.
  • TEDÜ’de göreve yeni başlayan araştırma görevlilerinin öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenler.
  • Öğrencilerin öğrenme süreçlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütür.
  • Öğretimi geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütür; araştırma sonuçlarını ilgili akademik ve idari birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek hizmetlerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olur.
  • Merkezin faaliyet alanları kapsamında danışmanlık hizmeti verir.
  • Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek merkezin gelecekteki çalışmalarına yön verir.

 

Merkezimiz verdiği tüm hizmetlerin, TEDÜ’nün vizyon ve misyonu ile paralel, mesleki ve etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliklere açık, öğretim elemanları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmasına önem vermektedir.