Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri

Tarih: 
Perşembe, 25 Şubat, 2016
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
A 116

TED Üniversitesi Öğretme-Öğrenme Merkezi öğretim üyelerimizi Hümanur Bağlı ve Koray Gelmez (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından verilecek olan " Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri" başlıklı seminere davet etmektedir.

Özet
Bu seminer, Temel Tasarım dersi özelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimine ilişkin bilgiler içermektedir. Temel Tasarım, disiplinler üstü olarak görülen bir alan olduğu için, verildiği alanlarda genellikle benzer bir ders programı içerir. Bu yüzden sanat ve tasarım gibi birbirinden birçok yönüyle ayrılan farklı lisans eğitimi alanlarının ortak dersi olarak yürütülmektedir.

Bu seminer kapsamında, Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimiyle ve bu alanda yürütülen Temel Tasarım dersleriyle ilgili genel bir bilgilendirmenin yanı sıra öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin tasarım eğitiminde kullanımına ilişkin bir bakış açısı ele alınacaktır. Bu bağlamda, 2010 yılından bu yana İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ndeki Temel Tasarım dersleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulup öğrenci günlüklerinden paylaşımlar yapılacaktır.

Biografi

Hümanur Bağlı

Hümanur Bağlı, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki lisans derecesinden sonra, Hacettepe Üniversitesinde grafik tasarım alanında yüksek lisans ve İTÜ'de doktora derecesini almıştır. ODTÜ'deki araştırma görevliliğinin ardından Yeditepe Üniversitesi ve İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğretim üyesi olarak, temel tasarım eğitimi, proje stüdyoları, tasarım anlambilimi, tasarım odaklı düşünme ve grafik tasarım alanlarında araştırma ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

Koray Gelmez

Koray Gelmez, 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümu’nden lisans, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Araştırma ilgi alanları tasarım eğitimi, temel tasarım, öğrenme, öğrenme amaçlı yazma ve tipografi olup İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Aynı bölümde 2009 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.