Personel

Yönetici - Doç. Dr. Meltem Huri Baturay

Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı - Dr. İlknur Bayram

Uzman Yrd. -  Dr. Mehtap Tufan

 

CTL Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yüksel Kavak, Eğitim Fakültesi Dekanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd.

Dr. Öğr.Üyesi Erdem Aksoy, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Blm / İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Dr. Öğr.Üyesi Mana Ece Tuna, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psik. Dan. A.B.D.

Dr. Nuray Lük Grove, İngilizce Dil Okulu İngilizce Dil Okulu Müdürü