Personel

Direktör - Doç. Dr. Meltem Huri Baturay

 

CTL Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yüksel Kavak, Eğitim Fakültesi Dekanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müd.

Dr. Öğr.Üyesi Erdem Aksoy, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Blm / İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Dr. Öğr.Üyesi Mana Ece Tuna, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psik. Dan. A.B.D.

Dr. Nuray Lük Grove, İngilizce Dil Okulu İngilizce Dil Okulu Müdürü

 

TED Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi’nde işlevlerine göre sorumlulukları tanımlanmış farklı koordinatörlükler bulunmaktadır:

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü

 • TED Üniversitesi ve okullarındaki akademik başarıyı düzenli olarak takip etmek,
 • Eğitimde kullanılan yeni teknolojileri sürekli olarak yakından takip etmek,
 • TED üniversitesi ve okullarında görev yapan eğitimcilere bu teknoloji ve uygulamalara yönelik seminer ve eğitimler vermek,
 • Bu teknolojilerin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bireysel destek hizmetleri sağlamak,
 • Bilgisayara Giriş derslerini yürütmek.

 

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

 • TED Üniversitesi ve okullarındaki akademik başarıyı düzenli olarak takip etmek,
 • Elde edilen verileri belli aralıklarla raporlamak,
 • Eğitim kalitesini bir adım daha ileriye götürebilme noktasında çözüm önerileri geliştirmek,
 • Dönem arası değerlendirme hizmetleri sunmak. 

 

Eğitim ve Öğretim Programları Geliştirme Koordinatörlüğü

 • TED Üniversitesi ve okullarındaki akademik başarıyı düzenli olarak takip etmek,
 • TEDU ilke ve kuralları ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek,
 • İzlence ve içerik geliştirme eğitimleri vermek,
 • Öğretim programlarının tasarımı ve geliştirilmesi,
 • Öğrencilere yönelik seminer ve etkinlikler düzenlemek.

 

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Koordinatörlüğü