Faaliyetler

TEDÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi genel anlamda eğitimdeki kaliteyi artırmak adına şu faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

 • TED Üniversite ve Okulları Eğitimine Destek
  • Örgün eğitime destek vermek,
  • Eğitimde dünyada uygulanan en yenilikçi programların üniversitede uygulanmasına öncülük etmek,
  • Farklı teknolojilerin kullanımı ile eğitimin sınıf/kampüs dışında da 7/24 devamını sağlamak,
  • Uzaktan eğitimde açılacak programlar ile akademik kadronun tecrübe ve bilgi birikimlerinden toplumu faydalandırmak,
 • TED Üniversitesi kurumsal tanıtımına destek olmak,
 • Diğer kurumlarla tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak yenilikte lider, paylaşımcı bir merkez olmayı hedeflemektedir.

 

Bu misyon ile TEDÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin amacı:

 • Eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri, yapılan bilimsel araştırmaları, yenilikçi uygulama ve projeleri takip ederek, bunları TEDÜ öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına açmak,
 • Eğitimde kullanılan en yeni öğretim araçlarını uygulamaya açarak, TEDÜ bünyesindeki tüm bölümlerde ve TED okullarında örgün eğitime destek vermek,
 • Teknoloji destekli eğitimi; eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirecek yöntemlerle sunarak daha sosyal, etkili, verimli ve kalıcı bir öğrenme sağlamak,
 • Eğitimin kampüs dışında da 7/24 sürmesi ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek İnternet-temelli etkinlikleri ve uygulamaları hizmete açmak,
 • Sadece TEDÜ için değil aynı zamanda diğer üniversiteler ve toplumdaki bireylere faydalı olacak ulusal ve uluslararası düzeyde projeler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir.