CTL - Fen Edebiyat Fakültesi Buluşması

CTL-Fen Edebiyat Fakültesi

 

Öğretme - Öğrenme Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi ile toplantı yaparak, merkezin neler yapacağı ve fakültenin merkezden beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Perşembe, 19 Nisan, 2018 - 17:00