Vaka Analizi Yöntemi ile Öğretme ve Öğrenme

Tarih: 
Perşembe, 24 Ekim 2013
Başlangıç zamanı: 
14:00

TED Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi tüm öğretim elemanlarını Doç. Dr. Mehmet R. Taner’in vereceği “Vaka Analizi Yöntemi ile Öğretme ve Öğrenme” başlıklı seminere davet etmektedir. Doç. Dr. Mehmet R. Taner TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

24 Ekim 2013 Perşembe, 14.00-16.00,
No. 116

Vaka Analizi Yöntemi ile Öğretme ve Öğrenme

Vaka analizi yöntemi, seçilmiş ya da tasarlanmış ilginç uygulama/gerçek yaşam problemlerini metin halinde paylaşıp, öğrencileri bu problemleri analiz edip bir eylem planı oluşturacak yöneticiler pozisyonuna koyarak, onların konuya ilişkin bilgilerini kullanma, kritik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Çalışma sırasında öğrenciler birbirlerinden öğrenme, farklı bakış açılarını gözlemleme ve görüşlerini ikna edici bir biçimde paylaşma deneyimlerini de elde edecekleri bir ortam bulurlar.
Etkin bir şekilde ve yerinde kullanılırsa vaka analizi, bazı derslerde öğrenmeyi sağlama ya da destekleme amacıyla kullanılabilecek yararlı bir araç olabilir. Konuşmacı vakalarla öğretme/öğrenme konusunda bir uzman olmamakla birlikte, Haziran 2013’te katıldığı bir çalıştayda edindiği deneyim ve bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir. Tartışma genel olarak vaka analizi yönteminin kullanılacağı bir ders saatinin planlanıp yürütülmesi sırasında öğretim üyesine düşen sorumluluk ve roller çerçevesinde yürütülecektir.