TEDÜ CTL Semineri Mühendislik Eğitiminde Probleme ve Projeye Dayalı Öğrenim Üzerine Deneyimler

Tarih: 
Perşembe, 11 Nisan 2013
Başlangıç zamanı: 
14:30

TEDU EFS Seminars

TED Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi tüm öğretim elemanlarını Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş’in vereceği “Mühendislik Eğitiminde Probleme ve Projeye Dayalı Öğrenim Üzerine Deneyimler: Ders Temelli Aktif Eğitim Etkinlikleri” başlıklı seminere davet etmektedir. Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

11 Nisan 2013, 14.30-17.00
Yer: 116 No'lu Oda,TED Üniversitesi

Mühendislik Eğitiminde Probleme ve Projeye Dayalı Öğrenim Üzerine Deneyimler: Ders Temelli Aktif Eğitim Etkinlikleri

Probleme dayalı öğrenim, gerçek yaşam problemlerinin “çözüm önerileri üretilmesi”, “çözüm için bilgi-veri toplanması” ve “çeşitli ölçütlere göre kabul edilebilir bir çözüme yakınsanması” aşamalarından oluşan bir süreçle çözülmesine dayalı bir eğitim yöntemidir. Projeye dayalı öğrenim, bir ürün, süreç veya hizmetin proje fikrinden başlayarak bir iş planı çerçevesinde çoğunlukla takım çalışması ile gerçekleştirilmesini temel alan, probleme dayalı öğrenimin özel bir durumudur.

Probleme ve projeye dayalı öğrenim, derslerin tümleştirilmesiyle oluşturulmuş 2-4 haftalık modüllerden oluşan bir yapıda uygulanması olanaklı olduğu gibi, 13-15 hafta süren klasik ders yapısını koruyarak ders içi etkinlikler biçiminde de uygulanması olanaklıdır.

Bu konuşmada, klasik ders yapısı içerisinde, sadece dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilebilecek ders içi probleme ve projeye dayalı aktif eğitim uygulamaları üzerine deneyimler paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

İzmir Ekonomi Üniversitesi