PISA 2015 Sonuçları Okul İdarecileri ve Öğretmenlere Neler Söylüyor?

Tarih: 
Perşembe, 09 Mart 2017
Başlangıç zamanı: 
14:00-16:00
Konum: 
DB-14 (Yeni Kampüs)

TED Üniversitesi Öğretme-Öğrenme Merkezi, tüm akademisyenlerimizi Doç. Dr. Eren Ceylan tarafından düzenlenecek olan "PISA 2015 Sonuçları Okul İdarecileri ve Öğretmenlere Neler Söylüyor?" isimli seminere davet etmektedir. 

Özet:

PISA 2015 sonuçları, OECD tarafından 06 Aralık tarihinde açıklandı. Öğrencilerimizin performansları bağlamında Türkiye'nin almış olduğu sonuçlar da kamuoyunda oldukça fazla yer alarak konuşuldu ve tartışıldı. Bu konuda yapılan tartışmalar kadar, PISA 2015 çalışmasının bize sağlamış olduğu çok değerli başka bulguların önemini gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü PISA 2015, sadece ülke ortalamaları ve öğrencilerin performansları hakkında bilgi sağlamakla kalmıyor. Bunun yanında, "başarılı okullar için politikalar ve uygulamalar" başlığı altında, etkili okullar ve okul sistemlerinin öğrenme adına ne tür fırsatlar sağladığını da ortaya koyuyor. Kısaca PISA 2015, performansı yüksek olan okullarda ve ülkelerde, bu performans ile ilişkili görülen okul pratiklerinin neler olduğunu raporlayabilecek veri üretiyor. Bu verilerin analizi ile başarılı okullardaki idareci ve öğretmenlerin bu pratiklerden hangilerini daha etkili yaptıkları ortaya çıkarılabiliyor. PISA 2015 sonuçları tüm bunlarla beraber, sınıf-içi pratikler ve öğrenci değişkenleri hakkında da oldukça kapsamlı bir veri üretiyor. Seminerde bu bağlamda, PISA 2015 sonuçları Eğitim Sitemi, Okul ve Öğrenci boyutlarından ele alınarak, farklı seviyelerde eğilimlerin nasıl değiştiği ortaya konulacaktır.

Bio:

Doç. Dr. Eren Ceylan, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2008 yılında tamamladı. Doktora sonrası araştırmalarına Indiana Üniversitesinde devam etti. ABD'de bulunduğu süre içinde, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'nin (National Centre of Educational Statistics) PISA ve TIMSS üzerine düzenlediği çalışmalarda araştırmacı olarak bulundu. MEB ve SEBIT iş birliği ile yayımlanan "PISA 2012 Ulusal Ön Raporu" ve TEDMEM tarafından yayınlanan "Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları" eserlerini hazırlayan akademisyenlerden biridir. Bununla beraber, PISA ve TIMSS çalışmaları üzerine birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. SEBİT bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri kapsamında, Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nda (KDU) araştırmacı/danışman olarak görev yapmakta ve halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Fen okuryazarlığı ve fen bilimlerinde ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalarına devam etmektedir.