Öğretim Üyesi Gelişim Seminerleri'nin ikincisi. Dr. Marian McCarthy. 5-12 Temmuz 2012

Tarih: 
Perşembe, 05 Temmuz 2012
Başlangıç zamanı: 
00:00

“Öğretim Üyesi Gelişim Seminerleri”nin ikincisi 5-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında İrlanda’nın College Cork Üniversitesi Ionad Bairre Öğretme ve Öğrenme Merkezi direktör yardımcısı Dr. Marian McCarthy tarafından TED Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Dr. Marian McCarthy TED Üniversitesi’nde bulunduğu süre içinde öğrenme merkezli öğretim konularında hem atölye çalışmaları düzenledi, hem de öğretim üyelerimizle bu konularda bireysel ve grup konsültasyonlarında bulundu. Dr. McCarthy aşağıdaki konu başlıklarına yönelik çalışmalarda bulundu.

  • Bologna Anlaşması ve Öğrenme Çıktıları Yaklaşımı
  • Anlamaya Yönelik Etkin Öğrenme Yaklaşımı ve Stratejileri
  • Değerlendirme Yöntemleri
  • Bir Disipline Özgü Öğretimin Anlaşılmasındaki Dört Boyut
  • Klasik Ders Anlatımı Yönteminin Nasıl Daha Etkili Hale Getirileceği
  • Gardner’ın Çoklu Zeka Yaklaşımları ve Bunların Sınıf İçi Etkin Öğrenme Yaklaşımlarıyla İlişkilendirilmesi

Dr. McCarthy 2006 yılından beri Ionad Bairre Öğretme ve Öğrenme Merkezi direktör yardımcılığını yürütmektedir. Merkezde yüksek öğretimde öğretme ve öğrenme konularıyla ilgili konsültasyon hizmetleri vermekte, üniversitenin eğitim politikaları ve uygulamalarında etkin rol almaktadır. Dr. McCarthy aynı zamanda yüksek lisans, diploma ve sertifika düzeylerinde eğitim veren “Yüksek Öğretimde Öğretme ve Öğrenme” programının başkanlığını da yapmaktadır. 1998-2007 yılları arasında Harvard Eğitim Fakültesi’nde “The Project Zero Classroom Summer School” projesi kapsamında yaz dönemi öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu süre içinde farklı ülkelerden gelen öğretmenlere “Bir Disipline Özgü Öğretimin Anlaşılmasındaki Dört Boyut” ve “Öğretme ve Öğrenmede Çoklu Zeka Yaklaşımları” konularında atölye çalışmaları düzenlemiştir. A.B.D., Kanada, Şili ve Mısır gibi ülkelerde çeşitli eğitim kurumlarında yüksek öğretimde öğretme ve öğrenme süreçleriyle ilgili atölye çalışmaları yapmış ve eğitimler vermiştir.