Mühendislik Eğitiminde Öğretme ve Öğrenme Etkinliğinin Artırılması: Deneyimler

Tarih: 
Perşembe, 03 Ekim 2013
Başlangıç zamanı: 
14:00

TED Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi tüm öğretim elemanlarını Prof. Dr. Gülser Köksal’ın vereceği “Mühendislik Eğitiminde Öğretme ve Öğrenme Etkinliğinin Artırılması: Deneyimler” başlıklı seminere davet etmektedir. Prof. Dr. Gülser Köksal ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.
3 Ekim 2013 Perşembe, 14.00-16.00, No. 116

Mühendislik Eğitiminde Öğretme ve Öğrenme Etkinliğinin Artırılması: Deneyimler

Mühendislik eğitimi; temel bilimler, teknik ve sosyal alanlarda teorik dersler ile çeşitli laboratuar ve proje çalışmalarına ağırlık veren yapısı gereği kendine has öğretme ve öğrenme zorlukları içeren bir konudur. Bu seminerde, konuşmacı Endüstri Mühendisliği eğitiminde yirmi yılı aşkın deneyimine dayalı olarak öğretme ve öğrenme etkinliğini artıran öğrenci merkezli bazı yaklaşımları paylaşacaktır. Bu yaklaşımların mühendislik eğitimi genelinde başarımı, ileri olası uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili gözlemler katılımcılar ile birlikte tartışılacaktır.
Prof. Dr. Gülser Köksal

Endüstri Mühendisliği dalında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden lisans (1985), yüksek lisans (1987) ve North Carolina State Üniversitesi’nden (NCSU) doktora (1993) derecelerini almıştır. 1993 ten beri ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. İş deneyimi ODTÜ, NCSU, University of Illinois ve S.P.A.C. Altı Sigma danışmanlık firmasında eğitim, araştırma ve ziyaretçi öğretim üyesi poziyonlarını içerir. İlgi ve araştırma alanları; toplam kalite yönetimi, kalite planlama ve kontrol, stratejik planlama, paydaş ilişkileri yönetimi, ürün ve hizmet geliştirme, tasarım optimizasyonu, ileri istatistiksel uygulamalar, veri madenciliği ve mühendislik eğitiminde yenilikçi yaklaşımlardır. Bu konularda çok sayıda kuruluşa danışmanlık, eğitim vermiş, Ar-Ge projeleri yürütmüş ve yayın yapmıştır.