Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar&Bilgi Ortaklıkları

Tarih: 
Perşembe, 04 Mayıs 2017
Başlangıç zamanı: 
14:00-16:00
Konum: 
DB-14

 

TED Üniversitesi Öğretme-Öğrenme Merkezi, tüm akademisyenlerimizi Yrd. Doç. Dr. Vesife HATISARU tarafından düzenlenecek olan "Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar & Bilgi Ortaklıkları" isimli seminere davet etmektedir.

Vesife HATISARU, matematik eğitimi alanı lisans ve lisansüstü eğitimiyle, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim kadrosuna henüz katılmış bulunmaktadır. Matematik eğitimi alanında akademik çalışmalarıyla birlikte, uzun süre Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nda (Türkiye Ulusal Ajansı) ortaklık projeleri yönetme görev tanımıyla çalışmış, bu sayede Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim ve gençlik alanı hibe programlarını yaşayarak deneyimleme fırsatı bulmuştur. Mevcut deneyimlere dayalı bu seminer aşağıdaki konulara değinmektedir:

  • AB Hibe Programları
  • Erasmus+ Programı: Genel yapısı, Hedefleri, Önemli özellikleri
  • Erasmus+ Merkezi ve Adem-i Merkezi Eylemler (Centralized and Decentralized Actions)
  • Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships): Nedir?, Uygunluk ölçütleri, Faaliyetler, Bütçe, Başvuru, Değerlendirme kriterleri, Proje örnekleri
  • Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances): Nedir?, Uygunluk ölçütleri, Faaliyetler, Bütçe, Başvuru, Değerlendirme kriterleri, Proje örnekleri
  • Mevcut Durum: TR nin Stratejik Ortaklık ve Bilgi Ortaklıkları projelerine katılım durumu