Dönem Arası Değerlendirme Hizmeti

Dönem ortasında öğretim elemanının talebine istinaden öğrencilerden derslerle ilgili geri bildirim alınmasını (öğrenci geri bildirim formları, gözlem ve küçük grup tartışmaları kullanılarak) sağlayan bir öğrenci değerlendirmesidir. Bu sonuçlar sadece ilgili öğretim elemanı ile paylaşılarak;

  1. Henüz dönem tamamlanmadan dersteki uygulamaları ve öğretimi konusunda geri dönütler verilir, böylelikle dersiyle ilgili gerekli olan iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapabilir.
  2. Öğretim elemanı için dersin etkililiğini ve öğrencilerin dersteki öğrenmelerini ve akademik başarılarını artırmanın bir yoludur.

Değerlendirme raporu ilgili öğretim elemanı ile paylaşıldıktan sonra, öğretim elemanı isterse Öğretme ve Öğrenme Merkezi ile görüşerek tercih ettiği konularda destek alabilir.

  • Kimler faydalanabilir?

Yeni göreve başlayan öğretim elemanları faydalanabilir.

  • Ne zaman başvuru yapılabilir?

Dönem ortasında TEDÜ - Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından gönderilen e-posta duyurusundan sonra başvuru yapabilirler.