CTL Öğretim Ödülleri

CTL Değerlendirme Kurulu

CTL Yöneticisi: Doç. Dr. Meltem Huri Baturay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Ayça Tekin-Koru

Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Levent Parnas

Mimarlık Fakültesi: Dr. Öğretim Üyesi Bilge İmamoğlu

Fen Edebiyat Fakültesi: Doç. Dr. Tuba Yıldız Uzer

Eğitim Fakültesi: Dr. Öğretim Üyesi Aysel Sarıcaoğlu

Hazırlık Okulu: Dr. Nuray Lük Grove

2017-2018 öğretim yılı CTL etkili öğretim hibesi desteği alan öğretim elemanlarımız ve destek aldıkları hibe teklifleri:

Dr. Öğretim Üyesi Derya Bozdoğan, Eğitim Fakültesi - Telecollaboration

Doç. Dr. Cem Akgüner; Doç. Dr. Zehra Çağnan Ertuğrul; Dr. Öğretim Üyesi Can Baran Aktaş, Mühendislik Fakültesi - Civic Engagement through Student Led Engineering Models (CESLEM)