Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom)

Teknolojinin eğitim ortamına entegre edilmesiyle birlikte harmanlanmış öğrenme (blended learning) modeli ortaya çıkmıştır. Harmanlanmış öğrenme modelinde öğrenciler geleneksel sınıf içi eğitime ek olarak online eğitim de almakta, böylece her iki eğitim modelinin harmanlanması öngörülmektedir. Çeşitli online sınıf yönetimi sistemleri (Moodle, Blacboard) ile sınıf içi öğrenmelerin desteklenmesi ve öğrenmenin sınıf dışı ortamlarda sürdürülmesi söz konusudur. Harmanlanmış öğrenme modeli ile ilgili videoya bu linkten ulaşabilirsiniz. Harmanlanmış öğrenme modeli ile ilgili yapılan araştırmalara ve kapsamlı değerlendirmelerin yer aldığı makalelere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Nedir?

Ters yüz edilmiş sınıf modeli harmanlanmış öğrenme kapsamında değerlendirilmektedir.Geleneksel öğrenme ortamlarında anlatım (lecture) ve etkinlikler sınıf içinde yapılmakta, ödevler ve bazı projeler ise sınıf dışında yapılmaktadır. Bu süreci ters yüz etmeyi amaçlayan flipped modelde ise ders anlatımları öğretmen tarafından videoya kaydedilmekte ve öğrencilerden bu videoları derse gelmeden önce izlemeleri istenmektedir. Böylece temel beceriler kazandırmak amacıyla yapılan ders anlatımlarının en alt düzeye indirilmesi ve değerli olan sınıf vaktinin etkileşimli öğretim yöntemleri ile daha aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ders anlatımı sınıf dışına taşınmakta, ders süresi ise ödevlerin ve projelerin yapılması gibi daha etkileşimli etkinliklere ayrılmaktadır. Öğretmen bu süreçte bilgi aktaran kişi rolünden ayrılarak öğrenmeyi düzenleyen ve örgütleyen mentör rolünü üstlenmektedir. Grup çalışmalarının ve etkileşimin vurgulandığı model öğrencilerin üst bilişsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli derslerle ilgili hazırlanmış olan yüzlerce videonun yer aldığı Khan Academy sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili detaylı bilgilere ve araştırma sonuçlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Modelle ilgili videoya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Modeli açıklayan ppt sunumuna ise bu linkten ulaşabilirsiniz.