Öğretim Üyelerine Yönelik Sunulan Hizmetler

TEDÜ Öğretme-Öğrenme Merkezi öğretim üyelerine yönelik seminerler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Seminerler kapsamında öğretim üyelerinin deneyimlerini paylaştıkları, eğitim-öğretim süreciyle ilgili güncel araştırma bulgularının paylaşıldığı  ve kuram-uygulama bağını güçlendirmeye yönelik çalışmalar düzenlenmektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan dersler için öğretim üyeleriyle ders planlama, ders etkinlikleri tasarlama, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve ders gözlemleri gibi konularda paylaşımlarda bulunulmaktadır.