Kazanımlar

Öğrenme çıktısı olarak ta tanımlanan kazanımlar öğretimin her aşamasının temelini oluşturmaktadır. Bir programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin neleri yapabileceklerini tanımlayan kazanımlar bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanları kapsamaktadır. Neden önemlidir? - Öğrenciden başarması beklenen öğrenmenin derinliğini ve tiplerini (bilişsel, psikomotor ve duyuşsal) tanımlar. - Biçimlendirici ve belgelendirici değerlendirme ve önceki öğrenmelerin ölçülmesi için objektif kriterler sağlar. - Modül ya da alt birimler oluşturulabilecek şekilde öğrenmenin bir birleri ile uyumlu birimlerini ortaya koyar. - Eğiticiler ve öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eder. - Öğrenme beklentileri konusunda öğrencilere net bilgi sağlar. - Mezunları istihdam edeceklere mezunların yeterlikleri konusunda net bilgi sağlar (Bologna.ankara.edu.tr). Öğretim programlarının ve ders tasarımlarının temelini oluşturan kazanımların öğrenci seviyesine uygun olması, gözlenebilir ve ölçülebilir ifadelerden oluşması ve öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli olarak hazırlanması son derece önemlidir. Genel hedef ve kazanım arasındaki farklar, kazanımları yazarken dikket edilmesi gereken hususlar vb. konularda kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kazanım 1, kazanım 2 ve kazanım 3 linklerini takip ederek kazanımlarla ilgili diğer bilgilere de ulaşabilirsiniz. Kazanımlarla ilgili linkteki videoyu izleyerek kapsamlı bir görüşe sahip olabilirsiniz.

Kazanımlarla ilgili diğer kaynaklar:

  • South Carolina Üniversitesi’ndeki Öğrenci Ofisi tarafından hazırlanan “Yaratıcı Öğrenme Çıktıları için Öğretim Elemanları Rehberi” 'ne buradan ulaşabilirsiniz.
  • Eğitsel amaçların öğrenme sürecinin nasıl irdeleneceği konusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere nasıl yardım ettiğini anlatan dökümana buradan ulaşabilirsiniz.