Hizmetler

Öğretme Öğrenme Merkezi TEDÜ'de sunulan eğitimin niteliğini artırmak amacıyla yenilikçi pedagojilerin işbirlikli bir ortamda paylaşıldığı platformlarıı desteklemektedir. Bu amaçla fakülte üyelerine gerektiğinde danışmanlık hizmeti sunulmakta, eğitim öğretimin niteliğini artırabilecek sunumlar ve paylaşımlar düzenlenmekte, akademik akran desteği programı ile TEDÜ öğrencilerine bireysel ya da grup akademik destek hizmetleri sağlanmaktadır.