Amaç ve Görev

Amaç

Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin amacı sınıf içi ve sınıf dışı süreçlerde öğretme ve öğrenmenin etkin olmasını desteklemektir. Etkin öğretme; öğrencileri kendileri için yeni olan entelektüel konularda daha meraklı olmaları konusunda cesaretlendirir, bir durumu farklı bir bakış açısından görmelerine yardımcı olur, tüm öğrencilerin çözümleme, keşfetme, problem çözme ve iletişim gibi etkinliklerle uğraşmalarını sağlar, onlara yaşam becerileri kazandırır ve kişisel ve sosyal sorumluluğu vurgular.

Görev

TED Üniversitesi derslerin etkin, etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesini hedeflemektedir. Üniversitenin bu kurumsal politikası dikkate alınarak Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin görevi, etkin öğrenme süreçlerini ve eleştirel düşünceyi teşvik eden yöntemleri arttırarak, öğretim üyeleri ve öğrencileri üniversitede yenilikçi eğitim uygulamalarıyla bütünleşmelerine destek olmaktır. Merkez bu misyonu başarmak için hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere yönelik çalışma grupları, seminerler, konferanslar, bilgi teknolojileri desteği, konsültasyon, sınıf içi gözlem gibi hizmetleri hazırlar.