2016 Yılı Seminerleri

1. Doç. Dr. Can AKKAN

Sabancı Üniversitesi

11,02,2016

Sınıf İçi Aktif Öğrenme – Sayısal Derslerde Uygulama Deneyimleri

2. Doç. Dr. Hümanur Bağlı

Araştırma Görevlisi Koray Gelmez

İstanbul Teknik Üniversitesi

25,02,2016

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri

3. Prof. Dr. Erhan Erkut

MEF Üniversitesi

17,03,2016

Reflections on 30 Years of Teaching: Old Dogs can Learn New Tricks

Video link: 

ftp://archive.tedu.edu.tr/CTL%20Etkinlik/

4. Joel Compton, Joshua Shannon-Chastain, Eric Beyer

MEF Üniversitesi

31, 03, 2016

Flipped Learning with Turkish Students: Issues of Dissonance to Possible Harmonization

Just One More Hit: Student Engagement with Pre-Class Videos in the Evolution of an English for Academic Purposes Course from Traditional to Flipped

Flip The Page: Reinvigorating Literature in the Classroom through Flipped Learning

Video link: 

ftp://archive.tedu.edu.tr/CTL%20Etkinlik/

5. Prof. Dr. Can Fuat Delale, Yrd. Doç. Dr. Hande Küçükaydın

MEF Üniversitesi

14,04,2016

Flipped Classroom Experience in Calculus Courses at MEF University

The Implementation of Flipped Learning Techniques in Engineering Courses 

6. Prof. Dr. Arda İnceoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sezgin

MEF Üniversitesi

28,04,2016

Flipping an Introductory Architecture Course

Flipping the Architectural History and Theory Course

7. Prof. Dr. Mustafa Özcan, Yrd. Doç. Dr. Zelha Tunç Pekkan

MEF Üniversitesi

12,05,2016

Okulda Üniversite Modeli: Öğretmen Eğitimi Modeli Olarak Okul-Üniversite İşbirliği

Okulda Üniversite Modeli ve Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli ile Matematik Öğretmen Eğitimi

8. Yrd. Doç. Dr. Ezgi Akpınar, Yrd. Doç. Dr. Murat Öztürk

MEF Üniversitesi

26,05,2016

Pazarlamaya Giriş ve İş Hayatıyla Bütünleşme Dersinin Ters Yüz Edilmesi

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulama Deneyimleri 

9. Dr. Bilgin Avenoğlu

TED Üniversitesi

 

23,06,2016

CMPE'nin Büyük Sınıflarla İmtihanı: Moodle Çözümü

10. Yrd.Doç.Dr. Melis Hunt

TED Üniversitesi

 

30,06,2016

Mühendislik Derslerinde Değerlendirme Yöntemi Olarak Sözlü Sınavları Kullanmak

11. Prof.Dr. Yasemin Gübahar

Ankara Üniversitesi

 

14,07,2016

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Sosyal Medya Kullanımı

12. Yrd.Doç.Dr. Aysel Sarıcaoğlu 

TED Üniversitesi

 

27,10,2016

COCA: A Practical and Very Much Helpful Web-based Application for Academic Writing

13. Dr. Emine Süphan Bakkal

Sabancı Üniversitesi

 

03,11,2016

Active Learning in University: An Integrated Science Course at Sabancı University

* Bu dosyaya erişmek için MyTEDU Portal Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz

14. Nergis A. Gürel Köybaşı ve Mahmut Teker 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

17,11,2016

Temel Düzey Moodle Uygulamaları