Sınıf içi Hızlı Yanıt Sistemi

Sınıfiçi yanıt sistemi olarak isimlendirilebilecek olan CRS (classroom response system) sistemi ABD'de birçok yüksek öğretim kurumunda yıllardır kullanılmaktadır. Yoklama alma, kısa süreli sınavlar (quiz) oluşturma ve öğrencilerin belirli bir konudaki görüşlerini kısa sürede belirleyip bunu görsel olarak ifade edebilme gibi birçok işlevi bulunan i-clicker sistemi ile ilgili detaylı bilgilere link 1 ve link 2 bağlantılarından, i-clickers'ın sınıf ortamında etkili kullanımı ile ilgili detaylı bilgilere ise link 3 bağlantısından ulaşılabilir. Son zamanlarda mobil sistemlerindeki (android-ios) uygulamaların sayısının artmasıyla birlikte i-clickers için alternatif olabilecek diğer bazı  hızlı yanıt sistemleri de kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en popüler olanlarından bazılarıyla ilgili bilgilere link 4 bağlantısından ulaşılabilir.