Öğrencilere Yönelik Sunulan Hizmetler

TEDÜ Öğretme-Öğrenme merkezi öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olmaları ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla danışmanlık (Tutoring) hizmeti sunmaktadır. Program ile öğrencilere destekleyici bir öğrenme ortamı sağlamak ve bağımsız öğrenenler olabilmelerinin yolunu açmak amaçlanmaktadır.